Desi Schuring

Desi Schuring is in 2001 in deze praktijk begonnen als stagiaire. In 2002 heeft zij haar diploma behaald op de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (HAN).
Na het behalen van haar diploma is zij in deze praktijk in vaste dienst getreden. In de loop van de tijd heeft zij zich gespecialiseerd in mensen met COPD en hartproblemen. Hiervoor heeft zij cursussen gevolgd bij de NPi in 2007 en 2008. Desi geeft op donderdagmorgen medische fitness en op vrijdagmiddag oefentherapie in water. Sinds kort is Desi onze Covid19 revalidatiespecialiste.
Haar hobbies zijn sport en reizen.

schuring@fysiowehlbeek.nl

Desi drinkt de koffie met melk

AGB code: 04107419          BIG registratie: 79058953704